Zahraniční střední škola

Student navštěvuje střední školu, která je nejblíže místa bydliště hostitelské rodiny a většinou nastupuje do ročníku, který by navštěvoval po prázdninách u nás. Při registraci a výběru předmětů ve škole pomáhá hostitelská rodina nebo místní zástupce ASSE, který je se studentem a s rodinou v pravidelném styku. V Severní Americe a v ostatních hostitelských zemích nejsou odborné střední školy, ale školy typu našich gymnázií, mají však větší výběr volitelných předmětů a dá se často volit i jejich obtížnost. 


ASSE také nabízí možnost studia na soukromých středních školách v USA s pobytem v hostitelské rodině a s dozorem místního zástupce ASSE. Vybrané soukromé střední školy jsou rozmístěny po celém území USA a souhlasily přijmout omezený počet zahraničních studentů za snížené školné, ve stejné výši pro všechny vybrané školy. Zájemcům o tento program budeme postupně posílat seznamy škol s jejich charakteristikou a s adresou jejich webových stránek. Každá škola může přijmout v průměru jen 1-3 studenty a místa budou studentům rezervována v pořadí podle data, kdy se přihlásí. Výhodou programu soukromých středních škol je, že si můžete vybrat z většího počtu škol a to podle jejich zaměření, podle školních a mimoškolních aktivit, které nabízejí, podle sportů, které můžete provozovat, atd. Můžete si také vybrat stát a lokalitu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Konkrétní soukromou školu si můžete vybrat pouze do 15. dubna 2018. Program včetně pojištění stojí 17.600 USD, 1 semestr 12.600 USD (viz Finanční a platební podmínky, kde se dozvíte co cena programu zahrnuje). 


Pro náročné zákazníky nabízí ASSE Choice Plus Program, který umožňuje možnost výběru umístění v atraktivních lokalitách, např. pobřeží Kalifornie, atd. V tomto programu, který je určen jen pro omezený počet zájemců, jsou hostitelské rodiny placeny a střední školy vyžadují od zahraničních studentů školné. V případě zájmu vám pošleme ceny programu včetně školného, seznam nabízených lokalit a informace o příslušných středních školách.