STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA  J1

.

Základní info

Výměnný program J1 je nejoblíbenější a nejčastější variantou studia střední školy v USA mezi českými studenty. Student si může vybartzda vyjede na celý školní rok (10 měsíců) nebo na pololetí (5 měsíců). Základním rozdílem mezi program J1 a F1 je ten, že u studia střední školy na progamu J1 si studenta vybírá hostitelská rodina, tzn. student si nemůže vybrat lokalitu. Může si dát preferenci regionu.