Jak se přihlásit

a jet studovat do zahraničí

Postup 

Pokud máte o náš program zájem, vyplňte napřed předběžnou online přihlášku. Samotnou přihlášku do programu vám obratem pošleme. Je nutno ji vyplnit podle přiložených instrukcí a vzorů a přiložit k ní požadované dokumenty a přílohy. Podle údajů uvedených v přihlášce, fotografické koláže, biografického eseje a fotografií si vás rodina vybírá a je třeba věnovat jejich přípravě maximální péči. Požadavek, abyste se na fotografiích (na přihlášce) usmívali není samoúčelný, bez úsměvu máte proti ostatním menší šanci, byli byste umístěni mezi posledními a navíc nám fotografie bez úsměvu naše ústředí vrací. 

POSLEDNÍ TERMÍN DORUČENÍ KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKY JE 15. května 2021.

. Pokud budete posílat přihlášku poštou, pošlete jí s předstihem.. Čím dříve přihlášku odešlete, tím větší je výběr hostitelských rodin. Jestliže nám pošlete přihlášku až na poslední chvíli, vystavujete se nebezpečí, že budete umístěni mezi posledními.

O náš program je z mnoha důvodů velký zájem a každý rok musíme mnoho uchazečů odmítnout. Zvláště v posledních letech je větší poptávka ze strany studentů než je možné umístit v hostitelských rodinách, jejichž počet se každým rokem snižuje. Máme stanovenou kvótu, kterou nesmíme překročit. Rozhodujte se proto rychle! Výběr účastníků provádíme sami a obsahuje-li přihláška všechny potřebné náležitosti a přílohy, je zástupci ASSE přijata bez námitek. Pak už jen čekáte, až si vás některá hostitelská rodina vybere. My vám potom pošleme umístěnku s dalšími instrukcemi. Dostanete také dokumenty a podrobné instrukce k podání žádosti o studijní vízum, které vám vystaví bez problémů..


Záverečná instruktáž

Účast na závěrečné instruktáži je pro všechny studenty povinná, rodiče jsou vítáni. Uskuteční se v některou sobotu v měsíci červnu, datum bude brzy upřesněn. Pozvánku s instrukcemi dostanete včas. Na instruktáži se dozvíte, co se od vás očekává v hostitelské rodině a ve škole, jak překonat případný kulturní šok, jak postupovat při uplatňování pojistných nároků, co si vzít s sebou, jak probíhá styk se zástupci ASSE a mnoho dalších důležitých informací. Dostanete také podrobné cestovní pokyny. Přítomni budou i studenti, kteří náš program před vámi absolvovali a rádi se s vámi podělí o čerstvě získané zkušenosti. Bez této instruktáže nesmíte odletět. Počítejte s tím při plánování dovolené.

Odlet a přílet

S ODLETEM POČÍTEJTE V OBDOBÍ OD POLOVINY SRPNA DO ZAČÁTKU ZÁŘÍ 2021.
Přílety po ukončení programu jsou plánovány od začátku června do začátku července 2021. Odlety z Prahy se snažíme organizovat alespoň v malých skupinách. Odlety jednotlivých účastníků se řídí začátkem školního roku, který si stanovuje každá střední škola individuálně. Tyto údaje se dozvíme až z umístěnky, kde je začátek a konec školního roku uveden. Cestování je snadné a každý to bez problému zvládne. Dostanete velmi podrobné cestovní instrukce a zevrubně vše probereme také během instruktáže.