Jak se přihlásit
a jet studovat do zahraničí

Postup 

Pokud máte o náš program zájem, vyplňte napřed předběžnou online přihlášku. Samotnou přihlášku do programu vám obratem pošleme. Je nutno ji vyplnit podle přiložených instrukcí a vzorů a přiložit k ní požadované dokumenty a přílohy. Podle údajů uvedených v přihlášce, fotografické koláže, biografického eseje a fotografií si vás rodina vybírá a je třeba věnovat jejich přípravě maximální péči. Požadavek, abyste se na fotografiích (na přihlášce) usmívali není samoúčelný, bez úsměvu máte proti ostatním menší šanci, byli byste umístěni mezi posledními a navíc nám fotografie bez úsměvu naše ústředí vrací. 

POSLEDNÍ TERMÍN DORUČENÍ KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKY JE 5. DUBEN 2018. Pokud budete posílat přihlášku poštou, pošlete jí s předstihem, aby nám do 5. dubna došla. Čím dříve přihlášku odešlete, tím větší je výběr hostitelských rodin. Jestliže nám pošlete přihlášku až na poslední chvíli, vystavujete se nebezpečí, že budete umístěni mezi posledními.

O náš program je z mnoha důvodů velký zájem a každý rok musíme mnoho uchazečů odmítnout. Zvláště v posledních letech je větší poptávka ze strany studentů než je možné umístit v hostitelských rodinách, jejichž počet se každým rokem snižuje. Máme stanovenou kvótu, kterou nesmíme překročit. Rozhodujte se proto rychle! Výběr účastníků provádíme sami a obsahuje-li přihláška všechny potřebné náležitosti a přílohy, je zástupci ASSE přijata bez námitek. Pak už jen čekáte, až si vás některá hostitelská rodina vybere. My vám potom pošleme umístěnku s dalšími instrukcemi. Dostanete také dokumenty a podrobné instrukce k podání žádosti o studijní vízum, které vám vystaví bez problémů..


Záverečná instruktáž

Účast na závěrečné instruktáži je pro všechny studenty povinná, rodiče jsou vítáni. Uskuteční se v některou sobotu v měsíci červnu, datum bude brzy upřesněn. Pozvánku s instrukcemi dostanete včas. Na instruktáži se dozvíte, co se od vás očekává v hostitelské rodině a ve škole, jak překonat případný kulturní šok, jak postupovat při uplatňování pojistných nároků, co si vzít s sebou, jak probíhá styk se zástupci ASSE a mnoho dalších důležitých informací. Dostanete také podrobné cestovní pokyny. Přítomni budou i studenti, kteří náš program před vámi absolvovali a rádi se s vámi podělí o čerstvě získané zkušenosti. Bez této instruktáže nesmíte odletět. Počítejte s tím při plánování dovolené.

Odlet a přílet

S ODLETEM POČÍTEJTE V OBDOBÍ OD POLOVINY SRPNA DO ZAČÁTKU ZÁŘÍ 2018.
Přílety po ukončení programu jsou plánovány od začátku června do začátku července 2019. Odlety z Prahy se snažíme organizovat alespoň v malých skupinách. Odlety jednotlivých účastníků se řídí začátkem školního roku, který si stanovuje každá střední škola individuálně. Tyto údaje se dozvíme až z umístěnky, kde je začátek a konec školního roku uveden. Cestování je snadné a každý to bez problému zvládne. Dostanete velmi podrobné cestovní instrukce a zevrubně vše probereme také během instruktáže.