Hostitelská rodina 

Jak to funguje 


Každá rodina, která má zájem přijmout zahraničního studenta, musí splňovat řadu podmínek. Výhodou ASSE je to, že má dlouholetou tradici a zkušenosti s výběrem rodin. Značná část rodin, která s ASSE spolupracuje, již jednoho či více zahraničních studentů v minulosti hostila a některé z rodin si vybírají studenta pravidelně každý rok. Přihlášky do USA jsou proporcionálně rozdělovány a odesílány na jednotlivá oblastní ředitelství ASSE (východ, jih, středozápad a západ) a studenti, kteří odevzdají přihlášky brzy, si proto mohou vybrat jednu ze čtyř oblastí. Výběr rodiny, města či státu není ze strany studenta ovlivnitelný. Rodina si vybírá podle toho, zda má zájem o dívku či chlapce, dále podle stáří a zájmů studenta. Důležitou roli při výběru hraje samotná přihláška, jejíž součástí je biografická esej a fotografická koláž.


Rychlost umístění studenta v rodině po přijetí do našeho programu je velmi individuální a nedá se z naší strany ovlivnit. Je však pravidlem, že naprostá většina studentů je umístěna do konce června a má dost času na výměnu korespondence a seznámení se s rodinou. Statistika však ukazuje, že přibližně 20% rodin se rozhodne k hostování až o prázdninách a jsou to obvykle ty nejlepší rodiny. Je tedy nutno počítat s tím, že jistá část studentů bude umístěna později. Hostitelská rodina si bere studenta dobrovolně, není za to placena. Ráda mu zdarma poskytne domov a stravu. Motivy rodiny jsou humánní, je to jejich příspěvek k mezinárodnímu porozumění. Hostitelské rodiny mají dobrý pocit z toho, že pomohou studentovi poznat bezprostředně život v jejich zemi a naučit se jejich jazyku. Těší se také na to, že se student stane součástí jejich rodiny a obohatí je o poznatky ze země a kultury často jim zcela neznámé.