Hostitelská rodina 

Hostitelská rodina


Každá rodina, která má zájem přijmout zahraničního studenta, musí splňovat řadu podmínek. Výhodou ASSE je to, že má dlouholetou tradici a zkušenosti s výběrem rodin. Značná část rodin, která s ASSE spolupracuje, již jednoho či více zahraničních studentů v minulosti hostila a některé z rodin si vybírají studenta pravidelně každý rok. Přihlášky do USA jsou proporcionálně rozdělovány a odesílány na jednotlivá oblastní ředitelství ASSE (východ, jih, středozápad a západ) a studenti, kteří odevzdají přihlášky brzy, si proto mohou vybrat jednu ze čtyř oblastí. Výběr rodiny, města či státu není ze strany studenta ovlivnitelný. Rodina si vybírá podle toho, zda má zájem o dívku či chlapce, dále podle stáří a zájmů studenta. Důležitou roli při výběru hraje samotná přihláška, jejíž součástí je biografická esej a fotografická koláž.


Rychlost umístění studenta v rodině po přijetí do našeho programu je velmi individuální a nedá se z naší strany ovlivnit. Je však pravidlem, že naprostá většina studentů je umístěna do konce června a má dost času na výměnu korespondence a seznámení se s rodinou. Statistika však ukazuje, že přibližně 20% rodin se rozhodne k hostování až o prázdninách a jsou to obvykle ty nejlepší rodiny. Je tedy nutno počítat s tím, že jistá část studentů bude umístěna později. Hostitelská rodina si bere studenta dobrovolně, není za to placena. Ráda mu zdarma poskytne domov a stravu. Motivy rodiny jsou humánní, je to jejich příspěvek k mezinárodnímu porozumění. Hostitelské rodiny mají dobrý pocit z toho, že pomohou studentovi poznat bezprostředně život v jejich zemi a naučit se jejich jazyku. Těší se také na to, že se student stane součástí jejich rodiny a obohatí je o poznatky ze země a kultury často jim zcela neznámé.


Americká střední škola 

Student navštěvuje střední školu, která je nejblíže místa bydliště hostitelské rodiny a většinou nastupuje do ročníku, který by navštěvoval po prázdninách u nás. Při registraci a výběru předmětů ve škole pomáhá hostitelská rodina nebo místní zástupce ASSE, který je se studentem a s rodinou v pravidelném styku. V Severní Americe a v ostatních hostitelských zemích nejsou odborné střední školy, ale školy typu našich gymnázií, mají však větší výběr volitelných předmětů a dá se často volit i jejich obtížnost. 

ASSE také nabízí možnost studia na soukromých středních školách v USA s pobytem v hostitelské rodině a s dozorem místního zástupce ASSE. Vybrané soukromé střední školy jsou rozmístěny po celém území USA a souhlasily přijmout omezený počet zahraničních studentů za snížené školné, ve stejné výši pro všechny vybrané školy. Zájemcům o tento program budeme postupně posílat seznamy škol s jejich charakteristikou a s adresou jejich webových stránek. Každá škola může přijmout v průměru jen 1-3 studenty a místa budou studentům rezervována v pořadí podle data, kdy se přihlásí. Výhodou programu soukromých středních škol je, že si můžete vybrat z většího počtu škol a to podle jejich zaměření, podle školních a mimoškolních aktivit, které nabízejí, podle sportů, které můžete provozovat, atd. Můžete si také vybrat stát a lokalitu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Konkrétní soukromou školu si můžete vybrat pouze do 15. dubna 2021.


Pro náročné zákazníky nabízí ASSE Choice Plus Program, který umožňuje možnost výběru umístění v atraktivních lokalitách, např. pobřeží Kalifornie, atd. V tomto programu, který je určen jen pro omezený počet zájemců, jsou hostitelské rodiny placeny a střední školy vyžadují od zahraničních studentů školné. V případě zájmu vám pošleme ceny programu včetně školného, seznam nabízených lokalit a informace o příslušných středních školách.