CO JE ASSE
O nás

Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní Ameriky. Dnes má ASSE pobočky ve 38 zemích světa.


Hlavní náplní činnosti ASSE je Academic Year Program. Je to program, který je kombinací jednoročního studia na střední škole a pobytu v hostitelské rodině, která studenta přijme do rodiny jako své vlastní dítě. Je to ideální příležitost k získání bezprostředních zkušeností a poznatků a také ten nejlepší způsob jak se naučit cizímu jazyku. Kvalita vzdělávacího programu je zaručena dlouholetou tradicí, zkušenostmi a dobrou organizací celého programu. Naše pobočka pro ČR a SR vyslala od roku 1992 již více než 3300 studentů.


ASSE je členem C.S.I.E.T. (Council on Standards for International Educational Travel) a NASSP (National Association of Secondary School Principals).
Vládní agenturou USDS (U.S. Department of State) je výměnnému programu ASSE přiznán oficiální statut Exchange Visitor Program, který organizaci opravňuje k vystavování osvědčení pro studentská vstupní víza (J-1 Status).


Mezinárodní ústředí ASSE se sídlem v Laguna Beach v Kalifornii řídí čtyři regionální centra rozdělující Spojené státy na územní celky úměrné počtu obyvatel. Regionální centrum pak řídí své územní koordinátory (area coordinators) v jednotlivých státech či oblastech. Ti pak koordinují činnost téměř jednoho tisíce místních zástupců (area representatives). Místní zástupce je po celou dobu pobytu v bezprostředním styku se studenty, s jejich hostitelskými rodinami a se školami. Máme rovněž svého zástupce v USA, se kterým se mohou naši studenti dohovořit česky nebo slovensky. Telefonické hovory s naším zástupcem jsou zdarma, je možné je objednat na účet volaného.

Mnohaleté zkušenosti zcela přesvědčivě dokazují, že tento studijní program je pravděpodobně tou nejlepší životní investicí, kterou mohou rodiče pro své děti udělat. Je překvapivé, jak tento program děti změní. Většina z nich skutečně dospěje, najde sama sebe a rozvine v sobě vlastnosti jako je samostatnost, odvaha překonávat překážky, schopnost komunikovat v cizím prostředí, tedy vlastnosti, které jsou tak důležité pro další život.

Součástí systému výchovy na školách v hostitelských zemích je budování sebedůvěry a rozvíjení osobnosti mladého člověka. Je v něm podporováno vědomí, že je unikátní, nezávislou a svobodnou osobností. Studentům se otevře úplně nový svět cestování a kultury, poznají mnoho různých lidí a navážou přátelství, z nichž mnohá přetrvají léta. Rozšíří se jim podstatně životní obzor a vytvoří si lepší představu o tom, co dělat dál. Znalost jazyka se stane aktivní, naučí se anglicky myslet, bez problémů komunikovat a psát.