KDO JSME? 

.

O ASSE 

Hlavní náplní činnosti mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) je program, který je kombinací jednoročního studia na střední škole a pobytu studenta v hostitelské rodině. Mnohaleté zkušenosti ASSE zcela přesvědčivě dokazují, že studijní program ASSE je jednou z nejlepších investic, kterou mohou rodiče pro své děti udělat. Během ročního studia v zahraničí u většiny studentů dochází k nebývalému rozvoji osobnosti. Studenti získají samostatnost, odvahu překonávat překážky, schopnost komunikace v cizím prostředí a současně se jim otevře úplně nový svět cestování a kultury. Všechny tyto nové vlastnosti a poznatky jsou nesmírně důležité pro další vývoj mladého člověka.

Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní Ameriky. Dnes má ASSE pobočky ve 38 zemích světa.

Naše pobočka pro ČR a SR vyslala od roku 1992 již více než 3400 studentů. 

ASSE je členem C.S.I.E.T. (Council on Standards for International Educational Travel) a NASSP (National Association of Secondary School Principals).

Centrála  ASSE sídlí  v Laguna Beach v Kalifornii řídí čtyři regionální centra rozdělující Spojené státy na územní celky úměrné počtu obyvatel. Regionální centrum pak řídí své územní koordinátory (area coordinators) v jednotlivých státech či oblastech. Ti pak koordinují činnost téměř jednoho tisíce místních zástupců (area representatives). Místní zástupce je po celou dobu pobytu v bezprostředním styku se studenty, s jejich hostitelskými rodinami a se školami.

Jak si vybrat nejlepší organizaci a jaké jsou výhody programu ASSE?

Při porovnávání nabídek posuzujte nejen cenu, ale také kvalitu nabízených služeb. Měla by vás zajímat celková cena, zda zahrnuje hodnotné komplexní pojištění, plnou penzi, má-li vysílající organizace svého zástupce v USA, jaké mají osobní zkušenosti s poměry na tamních středních školách a v hostitelských rodinách, jak často se stýkají se zástupci přijímající organizace přímo v "terénu", kolik přímých účastníků a jejich rodičů může podat reference, kolik studentů se jim vrátilo domů před koncem programu a hlavně, ZDA V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE UMÍSTILI VŠECHNY STUDENTY?

.

Povinností všech partnerů ASSE z celého světa je zúčastnit se každý rok společné týdenní konference, kde se řeší otázky nové koncepce programu, upravují se pravidla a podmínky účasti zahraničních studentů. Mezi více než 50-ti přijímajícími organizacemi v USA je ASSE jedinou z nich, která umožňuje svým zahraničním partnerům se podílet na zkvalitňování programu a každoročně spolurozhodovat o koncepci a podmínkách programu pro příští školní rok. Velkou výhodou je také to, že se můžeme každý rok osobně stýkat s lidmi, kteří program v hostitelských zemích organizují. Zájem o náš program je stále velký. Od roku 1992 jsme vyslali více než 3320 STUDENTŮ, což je nejvíce ze všech organizací v ČR a SR. Program je velmi dobře hodnocen jak studenty, tak i jejich rodiči, kteří náš program vřele doporučují a to je pro nás tou nejlepší reklamou a zadostiučiněním. I v tomto školním roce se již naprostá většina našich studentů v zahraničí velmi dobře adaptovala a moc se jim tam líbí. Budete-li mít zájem o podrobnější informace, můžete se na nás s důvěrou obrátit.