CO JE ASSE
O nás

Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní Ameriky. Dnes má ASSE pobočky ve 38 zemích světa.


Hlavní náplní činnosti ASSE je Academic Year Program. Je to program, který je kombinací jednoročního studia na střední škole a pobytu v hostitelské rodině, která studenta přijme do rodiny jako své vlastní dítě. Je to ideální příležitost k získání bezprostředních zkušeností a poznatků a také ten nejlepší způsob jak se naučit cizímu jazyku. Kvalita vzdělávacího programu je zaručena dlouholetou tradicí, zkušenostmi a dobrou organizací celého programu. Naše pobočka pro ČR a SR vyslala od roku 1992 již více než 3300 studentů.


ASSE je členem C.S.I.E.T. (Council on Standards for International Educational Travel) a NASSP (National Association of Secondary School Principals).
Vládní agenturou USDS (U.S. Department of State) je výměnnému programu ASSE přiznán oficiální statut Exchange Visitor Program, který organizaci opravňuje k vystavování osvědčení pro studentská vstupní víza (J-1 Status).


Mezinárodní ústředí ASSE se sídlem v Laguna Beach v Kalifornii řídí čtyři regionální centra rozdělující Spojené státy na územní celky úměrné počtu obyvatel. Regionální centrum pak řídí své územní koordinátory (area coordinators) v jednotlivých státech či oblastech. Ti pak koordinují činnost téměř jednoho tisíce místních zástupců (area representatives). Místní zástupce je po celou dobu pobytu v bezprostředním styku se studenty, s jejich hostitelskými rodinami a se školami. 

Mnohaleté zkušenosti zcela přesvědčivě dokazují, že tento studijní program je pravděpodobně tou nejlepší životní investicí, kterou mohou rodiče pro své děti udělat. Je překvapivé, jak tento program děti změní. Většina z nich skutečně dospěje, najde sama sebe a rozvine v sobě vlastnosti jako je samostatnost, odvaha překonávat překážky, schopnost komunikovat v cizím prostředí, tedy vlastnosti, které jsou tak důležité pro další život.

Součástí systému výchovy na školách v hostitelských zemích je budování sebedůvěry a rozvíjení osobnosti mladého člověka. Je v něm podporováno vědomí, že je unikátní, nezávislou a svobodnou osobností. Studentům se otevře úplně nový svět cestování a kultury, poznají mnoho různých lidí a navážou přátelství, z nichž mnohá přetrvají léta. Rozšíří se jim podstatně životní obzor a vytvoří si lepší představu o tom, co dělat dál. Znalost jazyka se stane aktivní, naučí se anglicky myslet, bez problémů komunikovat a psát.