CENA PROGRAMU

Ceny pro studium ve školním roce 

2022-2023

Přihlašovací poplatek do programu 


8000 Kč

USA 

Střední škola - rok

Státní střední škola


7900 USD

USA

Střední škola - semestr 

Státní střední škola

7200 USD

USA

Soukromá střední škola - rok - F1 vízum

Soukromá střední škola 

od 18 800 USD

Kanada - rok 

Státní střední škola 

12 800 USD

Franice 

Státní střední škola 

5300 EUR

Velká Británie

Státní střední škola

6600 GB

Cena zahrnuje

 • Zajištění kvalifikované hostitelské rodiny;
 • Ubytování a stravu (plná penze);
 • Studium na  státní (J1) střední škole po dobu jednoho školního roku nebo jednoho semestru;
 • Dohled zástupců ASSE v místě pobytu studenta včetně spolupráce našeho zástupce v dané zemi
 • služby agentury v ČR 24/7 v případě nutnosti
 • transfer z letiště a dopravu z/do hostitelské rodiny
 • možnost preference regionu umístěni v USA
 • Komplexní zdravotní a úrazové pojištění za nemoc či úraz až do výše 1 miliónu USD v případě USA a Kanady. pojištění osobního majetku, pojištění škod vzniklých třetím osobám, atd. Rozsah pojištění a výše plnění převyšují mnohonásobně limity a rozsah pojištění, které nabízejí tuzemské pojišťovny;


Cena nezahrnuje

 • Letenky z Prahy do místa cílového letiště a zpět (v průměru 25.000,- Kč, výjimečně i nad 30.000,- Kč podle destinace);
 • Kapesné (doporučujeme 200 - 300 USD/měsíc);
 • Poplatek za studijní vízum (Kanada - 125 CAD, USA - nyní 160 USD);
 • Poplatek 100 CAD vládě v Quebeku za vystavení CAQ;
 • Poplatek 220 USD (program v USA) vládě USA za zařazení studenta do systému Sevis;
 • Přihlašovací poplatek ve výši 3.000,- Kč za přihlašovací materiály, vyhodnocení přihlášky, test z AJ, instruktáž v Praze, pomoc při vyřizování studijního víza, pomoc při řešení problémů během studijního pobytu;