Vyplňte požadované údaje a odešlete je tlačitkem Odeslat
  a nebo se vraťte zpět na Středoškolské studium v zahraničí


 

ONLINE PŘIHLÁŠKA (PŘEDBĚŽNÁ) DO PROGRAMU ASSE:

Příjmení: Jméno:
Datum narození:  (dd.mm.rrrr)    
  Bydliště:    
Ulice a čp.: Město:
    PSČ:
Telefon domů: Mobil:
E-Mail: Další kontakt:
  Informace o studiu v zahraničí:    
Zajímám se o program středoškolského studia v zemi:
Délka programu:      1 školní rok      1 semestr  
  Informace o studiu v ČR:    
Název školy:  
Ročník studia:    
Kolikátým rokem studujete? (od 1. třídy Základní školy)  
Kolik let studujete cizí jazyk?  
  (kterým se hovoří v zemi, v níž chcete studovat)